ค้นหางานด่วน !

ขนส่ง-คลังสินค้า

ประเภทงาน : นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ต่างประเทศประกาศวันที่ : 7 มีนาคม 2565

สามารถใช้งาน MS Excel ได้ 2.มี Interpersonal skill ทำงานล่วงเวลาได้

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  13,260 บาท+ค่าเบี้ยกันดาร 1,500 + ค่าประสบการณ์

 • ตำแหน่ง

  6 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารนำกลับและสินค้าคืนจากร้านสาขามายังศูนย์กระจายสินค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการส่งมอบสินค้าระหว่างพนักงานคลังสินค้าและพนักงานจัดส่งมาตรฐาน
 • สุ่มตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ (Surprise Check)
 • จัดทำรายงานสรุปผลการคืนสินค้า และรายงานรถเข้า - ออก ศูนย์กระจายสินค้า
 • ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ                      ชาย/หญิง

อายุ                      23 ถึง 35

ระดับการศึกษา      ปวส. ถึง ปริญญาตรี

สาขา                   การจัดการโลจิสติกส์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์          1-3 ปี

รายได้                   13,260 บาท+ค่าเบี้ยกันดาร 1,500 + ค่าประสบการณ์

วันและเวลาทำงาน  จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงคั่วอเมซอน วังน้อย อยุธยา

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ปรับประจำปี / โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) / ประกันกลุ่ม / ประกันสังคม

ชุดแบบฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือมรณกรรม / เงินช่วยเหลือประสบภัย

ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี / สังสรรค์ประจำปี

ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน / กองทุนฌาปนกิจ / ตรวจสุขภาพประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสมัครงาน  เว็บไซต์สมัครงาน https://jobs.pttbsa.com/  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

          1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

          2. สำเนาบัตรประชาชน

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน

          4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์

          5. เอกสารรับรองผลการสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP, Cambridge English (ถ้ามี) 

          6. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

          7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักยานยนต์ (ถ้ามี)

          8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย) 

         9. Resume หรือ CV ประวัติส่วนตัว 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ อาคาร เอ ชั้น 10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : jobsbsa_bkk@pttbsa.com โทร : 021403152 เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีลาดพร้าว, สถานีสวนจตุจักร
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11792299
Engine by shopup.com