ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2565

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามนโยบายบริษัท สามารถต่อรองได้

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำ แผนการทำ Shop Drawing 
2. จัดทำ Shop Drawing และแบบที่ใช้อ้างอิง เช่น แบบก่อสร้าง, แบบเครื่องกล
3. ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ และประสานงานกับหัวหน้างานเพื่อเคลียร์แบบในแต่ละชิ้นงานเพื่อให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด
4. จัดทำ Shop Drowing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ Comment จากผู้ควบคุมงาน
5. ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง (Combine) และความขัดแย้งของโครงสร้างงาน
6. จัดทำ As Buit Drawing ให้ถูกต้องตามการติดตั้งงานจริง และทำสำเนาแบบตามจำนวนที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า
7. จัดทำ CD Back up ทุกระบบอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
8. จัดทำ CD Back up ทุกระบบก่อนปิดโครงการ และนำส่งให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไว้เมื่อจบโครงการ
9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย

2.อายุ 21 - 30 ปี

3.ปวส สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5.สามารถใช้โปรแกรม MS Autocad ได้อย่างชำนาญ

6.สามารถใช้โปรแกรม Solid Work

7.รู้และเข้าใจถึงปัญหางานด้านก่อสร้างและระบบการประกอบชิ้นส่วนงานก่อสร้างต่าง ๆ 

8.สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด เป็นบริษัทที่ออกแบบ ผลิต และติดตั้งคลังสินค้าอัจฉริยะอัตโนมัติระบบ ASRS สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

สวัสดิการที่มี

 

Øเบี้ยขยัน

Øค่ากะ

Øค่าอาหาร (ปฎิบัติงานนอกสถานที่)

Øค่าเบี้ยเลี้ยงขับรถ

Øค่าขึ้นที่สูง

Øค่าพ่นสี

Øสวัสดิการช่วยเหลืองานมงคลสมรส

Øสวัสดิการช่วยเหลือ รับขวัญบุตร

Øสวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน

Øสวัสดิการช่วยเหลืองานอุปสมบท

Øสวัสดิการช่วยเหลือกรณีมรณกรรม

Øกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Øรถรับส่ง

Øข้าวฟรี

Øประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

Øงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

Øเครื่องแบบพนักงาน

Øตรวจสุขภาพประจำปี

Øอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

Øโบนัส

Øเงินปรับประจำปี

วิธีการสมัคร

1. คุณรชต/คุณเบญญา ฝ่ายบุคคล
2. ส่งทาง E-mail : Benya.s@menammachanika.co.th

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด
499 หมู่ 6 แขวงบางเพรียง เขตบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
อีเมล์ : hr.1menammechanika@gmail.com โทร : 021171507-8 แฟ็กซ์ : 027058292 เว็บไซต์ : www.menammechanika.co.th

แผนที่บริษัท

บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11723195
Engine by shopup.com