ค้นหางานด่วน !

Quality Assurance Engineer

ประเภทงาน : Web programer/Webmasterประกาศวันที่ : 14 มีนาคม 2565

Quality Assurance Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  22000

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

Quality Assurance Engineer เป็นผู้การันตีคุณภาพของตัวงาน ซึ่งงานจะอยู่ในทุกกระบวนการของการทำ Software หรือ Solutions ตั้งแต่การให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเริ่มงาน การเข้ารับฟังความต้องการ การออกแบบ กระบวนการทำงานและส่งงานเพื่อตรวจสอบ การทดสอบระบบ แผนการขึ้นระบบ และการ Support ระยะยาว เนื่องจากคุณภาพของตัวงานเป็นส่วนรับผิดชอบหลัก การต่อรองในหลายแง่มุม เช่น ปริมาณ วิธีการ และ ระดับของคุณภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน, โดยตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับทีมที่ได้รับมอบหมาย โดยยังคงแนวทางและนโยบายร่วมกันจากทีม Software Quality Assurance เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Job Responsibilities

 • ร่วมทำงานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designers เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสำคัญ
 • ออกแบบ Test Scenario, Test Case หรือ Test Script โดยน้อยที่สุดแต่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
 • กำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน รวมถึงหาวิธีการร่วมกันในทีม เพื่อรักษาคุณภาพงาน (Automate, Manual, Test case, กำหนดผู้ตรวจสอบงาน)
 • ร่วมกับทีมงานและผู้ใช้ในการตรวจสอบงานให้ตรงตามความต้องการ (User Acceptance Test)
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทำอยู่ ให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อให้เกิดการแก้ไขตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • สามารถ Code หรือ อ่านและทำความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming ต่าง ๆ
 • ถ้ามีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในการออกแบบ และการ Test ระบบโดยอัตโนมัติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์และความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
 • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาและจัดการส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และทำงานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
 • ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทำผู้ร่วมงานอื่นได้
 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Ngernturbo is a new consumer finance startup, established in late 2017, currently with 650 branches. Our management team are young and talented professionals, with the average age in their 30s, of which have an Ivy League or Master degree from abroad with extensive background in finance, including investment banking, and other related fields.
 
Our primary area of focus is the unbanked sector in Thailand. Those in the unbanked sector usually face difficulties in obtaining credit to finance their shops, their farms, or to meet short term liquidity needs. We aim to provide them credit and other financial products at a very reasonable rate and very generous payment terms. For those willing but unable to pay our debt, we will offer help within reasonable business boundaries for them to amend or defer our payments. We also give them financial advice for them to make it through. While popular among other lenders, liquidations will only be our last resort. We operate our business with great pride to provide financial assistance to those in need, enabling them to have better lives.
 
 
 
 
NTBX is Ngernturbo's an in-house tech powerhouse which plays an important role in the success of Ngernturbo business operation and expansion.

We firmly believe in a working environment that emphasizes communication and awareness of each decision made by the company. Therefore, we profoundly adopt AGILE concept in each and every process. AGILE is broadly utilized starting with our management teams down to every single employee in Ngernturbo.

 

CEO Office Team

วิธีการสมัคร

Recruitment Team **send your updated resume/cv to our email or contact us via phone for more informations**

Nattakarn S.
Recruitment Specialist - Ngernturbo (Non-Tech)
Nattakarn.suw@turbo.co.th | 063-206-8909

Jirarat J.
Recruitment Specialist - NTBX (Technology Team)
Jirarat.jar@turbo.co.th | 092-986-9917

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
455 ถนนบอนด์สตรีท แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล์ : jirarat.jar@turbo.co.th โทร : 092-986-9917 เว็บไซต์ : careers.ntb.co.th

แผนที่บริษัท

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11708842
Engine by shopup.com