ค้นหางานด่วน !

นักบริหารความเสี่ยงองค์กร / Risk Management Analyst

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 18 มีนาคม 2565

วิเคราะห์งานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง งานด้านบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000 - 25,000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • งานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง
  - ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประเมิน จัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เสนอแนะแนวทางควบคุม และลดความเสี่ยง
  บริหารจัดการ นำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • งานด้านบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  - วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลในการทดสอบแผนฉุกเฉิน
 • งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงการคำนวณผลทดสอบประมาณการภาวะวิกฤติต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท
  - โดยทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ตรวจทาน จัดทำโมเดลในการทดสอบสภาวะต่างๆ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยงข้องกับรายงานเงินสำรองของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารความเสี่ยง, สถิติ, คณิตศาสตร์ประกันภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

     บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทด้านธุรกิจประกันวินาศภัยชั้นนำของไทยมามากกว่า 70 ปี โดยเราเป็นผู้นำในเรื่อง การประกันภัยรถยนต์ การประกันสุขภาพ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดต่างๆ ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีเยี่ยมแก่ลูกค้า และเพื่อก้าวให้ทันต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น ประกันภัยรถยนต์เปิด-ปิด และประกันสุขภาพ Active Health ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน

     ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งทุกคนเป็นพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย และขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคมให้ก้าวหน้า 

     ร่วมเติบโตไปด้วยกันกับพวกเรา “ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต”

 

 

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่าน www.thaivivat.co.th

2.สมัครผ่าน recruitment@thaivivat.co.th

3.โทร 1231 ต่อ 5910 , 5905 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนน ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : recruitment@thaivivat.co.th โทร : 1231 ต่อ 5910 , 5905 แฟ็กซ์ : 02-6950808 เว็บไซต์ : https://www.thaivivat.co.th/th/index.php
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีพระราม 9

แผนที่บริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 16813746
Engine by shopup.com