ค้นหางานด่วน !

หัวหน้างานคลังสินค้าปูนไลม์ (โรงงานสาขาแก่งคอย)

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 18 มีนาคม 2565

งานคลังสินค้า

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

1. ควบคุมการรับเข้า จัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้าภายในคลังให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามแผนการผลิต ฝ่ายขาย
2. กำกับดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บ และบริหารงานคลังสินค้า ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. กำกับดูแล ควบคุม และรายงานสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวของสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
4. การจัดการวางแผน การตรวจนับสินค้าคงคลัง
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท
6. จัดทำ ควบคุมดูแลด้านเอกสารในส่วนของคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการ
7. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น บัญชี ประกันคุณภาพ ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต เป็นต้น
8. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์, คลังสินค้า,สถิติ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึก รด. ปี 3
 4. มีประสบการการ์ณทำงานคลังสินค้ามากกว่า 1-2 ปี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Excel, Word, Power Point ได้ดี
 7. มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP / HALAL
 8. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 9. หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมกว่า 1,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”

การดำเนินการ

1. เหมืองทับกวาง จังหวัดสระบุรี

เหมืองทับกวางของบริษัทมีปริมาณสำรองของแร่หินปูนเคมีที่มีคุณภาพสูงพิเศษ (Ultra-high Calcium Limestone) ซึ่งมีส่วนประกอบแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตประมาณร้อยละ 98 มากกว่า 115 ล้านตัน (จากรายงานการสำรวจปริมาณแร่หินปูนเคมีเมื่อเดือนตุลาคม 2559) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตปูนไลม์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
 
2. โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โรงงานแก่งคอยประกอบด้วยเตาเผาปูนควิกไลม์จำนวน 6 เตา รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 530,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และถ่านหินคุณภาพดี (Sub-bituminous Coal) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งถูกออกแบบเพื่อผลิตปูนควิกไลม์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
 
3. โรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โรงงานพระพุทธบาทประกอบด้วยเตาเผาปูนควิกไลม์จำนวน 2 เตา รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 365,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
 
4. โรงงานระยอง จังหวัดระยอง
โรงงานระยองผลิตปูนไฮเดรตไลม์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องที่เกิดจากการนำปูนควิกไลม์บางส่วนจากโรงงานแก่งคอยผ่านเครื่องไฮเดรเตอร์และผสมกับน้ำในอัตราส่วนการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โรงงานระยองตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งเป็นทำเลที่ได้เปรียบด้านการส่งออกทางเรือไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
 
5. สำนักงานกรุงเทพฯ
 
สวัสดิการ

• โบนัส
• ค่าครองชีพ, ค่ากะ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ
• การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก)
• เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
• ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
• ชุดเครื่องแบบพนักงาน
• บ้านพักพนักงาน (กรณีปฏิบัติงานที่ จ.สระบุรี)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
• เงินกู้ฉุกเฉิน
• สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
• ลารับพระราชทานปริญญาบัตร / รับปริญญาบัตร
• ลาเพื่อประกอบพิธีสมรส
• ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด (พนักงานชาย)
• ลาในกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
• ลาพักผ่อนประจำปีสูงสุด 16-18 วันต่อปี

 

วันปฏิบัติงาน

จันทร์ - ศุกร์

 

วันหยุด

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯ

 

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.chememan.com/th/home

วิธีการสมัคร

นักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ดังนี้

กรุณาส่งประวัติย่อ (CV / Resume) ที่มีรูปถ่าย พร้อมไฟล์ Transcript (Update) มาที่ E-mail : hra@chememan.com

โปรดระบุตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัครงานมาให้ทราบด้วยนะครับ

 

ติดต่อสอบถาม

สนง.กรุงเทพฯ ติดต่อคุณธาตรี ตุลยเมธี โทร.081-852-8822 / โรงงานติดต่อคุณพรรณภัค กังวานนครชัย โทร.061-406-1144

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : hra@chememan.com โทร : 0-2661-9734-8 แฟ็กซ์ : 0-2661-9733 เว็บไซต์ : https://www.chememan.com/th/home
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11792160
Engine by shopup.com