ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/Safety Officer

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 21 มีนาคม 2565

งาน ISO

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  25,000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมการขึ้นทะเบียน แก้ไขเอกสาร แจกจ่ายเอกสารทั้งภายใน และภายนอก ภายใต้ระบบ ISO9001 และ ISO45001
 • จัดเก็บบันทึกเอกสารในระบบ ISO, ตรวจสอบอายุของการจัดเก็บบันทึกเอกสาร, ทำการยกเลิก และทำลายเอกสาร
 • ประสานงานการประชุม ทบทวนฝ่ายบริหาร และบันทึกวาระการประชุมเพื่อสรุปรายงาน ตามวาระที่ข้อกำหนด ISO กำหนดไว้
 • วางแผนการ และประสานงานการตรวจติดตามภายใน Internal Audit
 • ดำเนินการออก และติดตาม CAR/PAR เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อปิดประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน ระเบียบปฎิบัติ(Quality Procedure), คู่มือการทำงาน(WI), เอกสารสนับสนุน(SD),ให้กับส่วนงานต่างๆ
 • จัดทำรายงานให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทราบรายละเอียดการทำงานต่างๆ ประจำสัปดาห์/เดือน
 • ดูแล และจัดตั้ง คณะกรรมการปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
 • ทำงานภายใต้การบริหารของแผนกทรัพยากรบุคคล (ประสานงานด้านเอกสาร / แรงงานสัมพันธ์ /สวัสดิการ / ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้เกี่ยบกับระบบ ISO9001/ISO45001 หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน จป.วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มึความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสารในระบบควบคุม คุณภาพประกอบด้วยคู่มือ(Manual),ระเบียบปฎิบัติ(Quality Procedure), คู่มือการทำงาน(WI), เอกสารสนับสนุน(SD), แบบฟอร์มบันทึก(FM), เอกสารภายนอก (EXT)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดการสื่อสารที่ชัดเจน
 • มีความรู้ความเข้าใจ ระบบในการขึ้นทะเบียนเอกสาร/การแจกจ่าย/การเรียกคืนสำเนา/การยกเลิก/การทำลาย/การควบคุมเอกสารจากภายนอก/การควบคุมบันทึก
 • ปฏิบัติ และดำเนินการตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ทั้ง 12 ข้อได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, เรียนรู้ได้เร็ว, มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท อี บรองโค่ จำกัด (eBronco) ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 6.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการด้านงานรับเหมาระบบไฟฟ้าครบวงจร และด้วยความเชี่ยวชาญในการวางระบบไฟฟ้าซึ่งมีรากฐานที่มั่นคงเป็นทุนเดิม ขณะนี้บริษัทจึงมุ่งหน้าขยายขอบเขตงานบริการในด้าน “ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ดิจิตอล” (Application, IOT, Smart Product เป็นต้น) เพื่อสอดรับกับความทันโลก ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่กำลังก้าวสู่สังคมดิจิตอลอย่างสมบูรณ์

สวัสดิการพื้นฐานบริษัทฯ

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพกลุ่ม

- ประกันอุบัติเหตุ

- หยุด เสาร์ - อาทิตย์

- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)

- ท่องเที่ยวประจำปี

 

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัคร

- สมัครทาง E-Mail : hrm@ebronco.co และ nitchakarn.r@ebronco.co 

- เพจเฟสบุ้ค : รับสมัครงาน อีบรองโค่ 

- สมัครผ่านเว็บไซต์ JobThai

- ติดต่อ 0991976677

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท อี บรองโค่ จำกัด
71 ซอย อินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hrm@ebronco.co โทร : 0991976677 เว็บไซต์ : https://ebronco.co/contact.html
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีห้วยขวาง, สถานีสุทธิสาร

แผนที่บริษัท

บริษัท อี บรองโค่ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11722849
Engine by shopup.com