ค้นหางานด่วน !

Engineer (Process, Test, Quality, Software, Maintenance)

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2565

30 positions

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  Depends on working experience.

 • ตำแหน่ง

  30 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

Key Responsibilities

 • Provides process instruction for manufacturing.
 • Handles process improvement for ultimate yield and quality, less scrap and cycle time.
 • Transfers new products, process, tooling, equipment and technology as assigned by supervisor.
 • Knows your customer's expectations and drive section to meet them.
 • Performs related work as required.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

Qualification

 • Bachelor's degree of Mechanical, Mechatronic, Electronics or relates Engineering degree.
 • Knowledge of Auto CAD 2D, 3D or Solid work program.
 • Good communication skill both Thai and English (Listening , Writing and Speaking)
 • Self-motivated, proactive and innovative problem-solving capabilities and Possess positive and energetic vibe.

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

 

Fabrinet Thailand was established in 2000 by our CEO and Chairman David T. Mitchell. Our extraordinary customer service, flexibility, and our skills in managing complex operations (among the lower costs of Southeast Asia) have made us a trusted partner of the world’s leading OEMs.

We are passionate and committed to providing world-class reliability and a level of quality that meets our customers’ exacting standards.

 

Benefits:

2 months fixed bonus, Profit sharing and Performance bonus

Provident Fund, Transportation Allowance, IPD, Life Insurance

 

วิธีการสมัคร

 
Interested candidate please send your CV with your recent photo and your salary expectation via
Email: tiradaram@fabrinet.co.th

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
5/6 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
อีเมล์ : rachaneec@fabrinet.co.th โทร : 02-524-9600
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11775032
Engine by shopup.com