ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่มาตรฐานราคาและการจัดซ่อมทรัพย์สิน

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2565

เจ้าหน้าที่มาตรฐานราคาและการจัดซ่อมทรัพย์สิน ประจำสำนักงานใหญ่

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  14000-15000

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. รวบรวมข้อมูลดาต้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของบริษัท จัดเก็บ เรียบเรียงอย่างมีระบบ
2. ออกแบบรายงาน รูปแบบรายงาน Dashboard เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เพื่อดูประสิทธิภาพและวิเคราะห์การทำงานได้
3. ให้คำแนะนำเชิงวิเคราะห์ แนวโน้มของข้อมูลได้
4. อัพเดทข้อมูล Data ทุกสัปดาห์ตามแผนการประชุม
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
- ปริญญาตรี สาขา สถิติธุรกิจและการประกันภัย คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี โดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft excel **
- มีทักษะทางด้าน Power BI ในระดับดี
- มีทักษะทางด้าน Power Point
- มีความรู้ด้านสินไหมทดแทนเบื้องต้น
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ชื่นชอบตัวเลขและข้อมูล
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
- สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

- ประกันชีวิต

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ประกันสังคม

- ค่ารักษาพยาบาล

- สวัสดิการค่าคลอดบุตร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้

- สวัสดิการงานศพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินโบนัสประจำปี

- เงินออมเกษียณอายุ

- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : jobs@viriyah.co.th โทร : 021298888
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่บริษัท

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11666803
Engine by shopup.com