ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2565

ประจำสำนักงานใหญ่ ,อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ บางพลัด

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  14000-15000

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบและติดตามรายงานสรุปเบี้ยประกันภัยค้างชำระ หนี้ผ่อนชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และหนี้ที่มีปัญหาที่ต้องส่งฟ้องร้องดำเนินคดีของแต่ละสาขา ประจำเดือน
2. จัดพิมพ์รายงานสรุปเปรียบเทียบยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระ จำแนกตามตัวแทนและสาขา ประจำทุกสิ้นเดือนและกลางเดือน
3. ประสานงานกับฝ่ายกฏหมาย สาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินคดี และการบังคับคดีของตัวแทน / นายหน้า
4. ประสานงานกับสาขาในการติตต่อสอบถามการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำระให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาของบริษัท และหนี้ผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดของสัญญา
5. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการตัดบัญชีหนี้สูญกับฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำสัญญาประนีประนอมยอมความของตัวแทน หรือหนี้ที่ส่งฟ้องร้องดำเนินคดี
6.ทดแทนพนักงาน กรณีที่หน่วยงานเร่งรัดหนี้สินของสาขาต่าง ๆ เช่น พนักงาน ลาออก ลาคลอด ลาอุปสมบท
7.ติดตาม ทวงถาม การชำระและตัดชำระเบี้ยประกันภัย NON MOTOR สำนักงานใหญ่
8.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ตัวแทนและนายหน้าเกี่ยวกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย NON MOTOR สำนักงานใหญ่
และการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้อง
9.งานอื่นๆที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบปริญญาตรี บริหารการจัดการ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

- มีความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) ในระดับดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

- ประกันชีวิต

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ประกันสังคม

- ค่ารักษาพยาบาล

- สวัสดิการค่าคลอดบุตร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้

- สวัสดิการงานศพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินโบนัสประจำปี

- เงินออมเกษียณอายุ

- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : jobs@viriyah.co.th โทร : 021298888
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่บริษัท

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11774389
Engine by shopup.com