ค้นหางานด่วน !

RPA Developer - Programmer

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2565

ยินดีรับ นศ.จบใหม่

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - วิทยาศาสตร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20000 - 35000 บาท

 • ตำแหน่ง

  20 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 

 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Technical Architect และ Process Architect เพื่อทำความเข้าใจการออกแบบทางเทคนิคและการใช้งาน
 • พัฒนาและกำหนดค่าระบบอัตโนมัติของกระบวนการตาม 'เอกสารการออกแบบทางเทคนิค' เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด
 • พัฒนากระบวนการ/งาน/วัตถุใหม่โดยใช้หลักเวิร์กโฟลว์หลักที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างที่ดี บำรุงรักษาได้ และเข้าใจง่าย
 • ดำเนินการควบคุมคุณภาพของส่วนประกอบที่มีรหัสโดยทำการทดสอบหน่วยอย่างละเอียด
 • ทำงานร่วมกับทีมทดสอบระหว่างการทดสอบระบบและขั้นตอน UAT เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับมอบหมาย
 • ตั้งค่าและปฏิบัติตาม Deployment Management Framework เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินกิจกรรมการปรับใช้แล้ว
 • จัดการกิจกรรมหลังการปล่อย/ปรับใช้และส่งมอบให้กับ RUN

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความเข้าใจในแนวคิดการเขียนโปรแกรม ทักษะการเขียนโปรแกรม และมีประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรม

- มีความรู้เกี่ยวกับ VB .Net/C#., SQL/SQL Server, HTML, Web Services, JavaScript หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ เป็นอย่างดี

- มีความรู้หรือประสบการณ์ในซอฟต์แวร์ RPA & Automation Tool (เช่น BluePrism, UiPath, Kapow, Automation Anywhere, NICE หรืออื่นๆ) จะพิจารณาเป็น พิเศษ

- ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางปัญญาด้วยเครื่องมือ OCR, ทักษะ AI/ML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ความเต็มใจและความสามารถในการเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ ๆ (จะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จ้างใหม่)

- ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์และวงจรชีวิต

- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ปรับประจำปี / โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) / ประกันกลุ่ม / ประกันสังคม

ชุดแบบฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือมรณกรรม / เงินช่วยเหลือประสบภัย

ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี / สังสรรค์ประจำปี

ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน / กองทุนฌาปนกิจ / ตรวจสุขภาพประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสมัครงาน  เว็บไซต์สมัครงาน https://jobs.pttbsa.com/  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

          1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

          2. สำเนาบัตรประชาชน

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน

          4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์

          5. เอกสารรับรองผลการสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP, Cambridge English (ถ้ามี) 

          6. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

          7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักยานยนต์ (ถ้ามี)

          8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย) 

         9. Resume หรือ CV ประวัติส่วนตัว 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ อาคาร เอ ชั้น 10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : jobsbsa_bkk@pttbsa.com โทร : 021403152 เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีลาดพร้าว, สถานีสวนจตุจักร
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11733793
Engine by shopup.com