ค้นหางานด่วน !

ผู้ชำนาญการด้านงานสรรหา (Talent Acquisition Specialist) (ประจำสมุทรสาคร)

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชำนาญการด้านงานสรรหา (Talent Acquisition Specialist) (ประจำสมุทรสาคร)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - สังคมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- วางแผนงานสรรหาบุคลากรและประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เรื่องอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน

- ดำเนินการสรรหา ทดสอบและสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกต่อไป

- จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าสมัครงาน และสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้วิเคราะห์ตลาดแรงงานและคู่แข่งทางการค้า

- ดำเนินกิจกรรมการสรรหาต่างๆ เช่น Campus Recruitment, Open Booth, Job Fair เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับสมัครพนักงาน

- ดูแลงานด้านสัญญาจ้าง/งานทะเบียนประวัติพนักงานใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องมือสรรหาแบบใหม่ๆ
 5. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน กลั่นกรองและพิจารณาอธิบายและชี้แจงอย่างเป็นเหตุเป็นผล
 6. มีความรับผิดชอบในงานสูง
 7. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหาแนวทางป้องกันในระยะยาว
 8. มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 10. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับอนุญาตุขับขี่รถยนต์

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

      องค์กรอินเทคค์ ได้เริ่มต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ขยายต่อยอดไปที่การทำปศุสัตว์  การแปรรูปปศุสัตว์ และธุรกิจร้านค้าปลีก องค์กรอินเทคค์มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      ด้วยความรักและใส่ใจเรื่องการผลิตอาหาร เราจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตอาหาร โดยยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพต้องมาก่อน  ( Quality First )  เรามั่นใจว่าอาหารที่ดีเกิดจากการใส่ใจในสมดุลระหว่างรสชาติและคุณประโยชน์ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งรสชาติและมีคุณประโยชน์ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง

      ด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยการควบคุมดูแลใส่ใจและความใส่ใจจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

      เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตอาหารทั่วไป แต่เรายังเป็นองค์กรที่ มุ่งมั่นในการลดของเสีย ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้โลกของเรา ปลอดภัย มั่นคง และ ยั่งยืน

 

สวัสดิการสำหรับผู้ร่วมงาน

- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- อาหารฟรี 3 มื้อหลังผ่านทดลองงาน (ยกเว้นระดับ ผจก.แผนกขึ้นไป)
- หอพักในบริเวณบริษัทฯฟรี
- รถรับ-ส่งฟรี สาย สมุทรสงคราม (แม่กลอง)
- ประกันทุพพลภาพและเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน
- ฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องสมุด

 

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัครงาน

1. E-mail : recruitment@inteqc.com

2. Line Add : @699yperg

3. ทางเว็บ Job2news

ติดต่อสอบถาม

คุณธีรพัฒน์ / คุณสรินนา เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหา

เบอร์ติดต่อ 099-1069111 หรือ 034-886148 ต่อ 1062-1063

www.inteqcgroup.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงนาโคก เขตเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล์ : recruitment.inteqc@gmail.com โทร : 034-886148 ต่อ 1062-1063 แฟ็กซ์ : 034-851-132 เว็บไซต์ : www.inteqcgroup.com
บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689682
Engine by shopup.com