ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA&QC) / เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB) (ประจำสาขาสมุทรสาคร)

ประเภทงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพประกาศวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA&QC) / เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB) (ประจำสาขาสมุทรสาคร)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เกษตรกรรม
  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000 ขึ้นไป

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA&QC)

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ถูกต้อง

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

3. บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ระหว่างผลิตให้ถูกต้องและรายงานผลให้ฝ่ายผลิตรับทราบ

4. บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประจำวันให้ถูกต้อง

5. ดูแลรักษาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า,แผนกบรรจุสินค้าสำเร็จรูป

7. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)

1.วางแผนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและกำหนดแนวทางที่จำเป็นต่อการประกันคุณภาพ กำหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง

2.ระบุข้อกำหนดด้านคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งตรวจสอบ

3.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพ และแนะนำการดำเนินการแก้ไข

5.เข้าใจระบบ ISO,GMP,HACCP,HALAL มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และพัฒนาควบคุม และรับรองกระบวนการทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. อายุ 21 - 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ใน ด้านควบคุมคุณภาพ ด้านโรงงานอาหารคน อาหารสัตว์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้น
 5. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

      องค์กรอินเทคค์ ได้เริ่มต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ขยายต่อยอดไปที่การทำปศุสัตว์  การแปรรูปปศุสัตว์ และธุรกิจร้านค้าปลีก องค์กรอินเทคค์มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      ด้วยความรักและใส่ใจเรื่องการผลิตอาหาร เราจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตอาหาร โดยยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพต้องมาก่อน  ( Quality First )  เรามั่นใจว่าอาหารที่ดีเกิดจากการใส่ใจในสมดุลระหว่างรสชาติและคุณประโยชน์ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งรสชาติและมีคุณประโยชน์ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง

      ด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยการควบคุมดูแลใส่ใจและความใส่ใจจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

      เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตอาหารทั่วไป แต่เรายังเป็นองค์กรที่ มุ่งมั่นในการลดของเสีย ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้โลกของเรา ปลอดภัย มั่นคง และ ยั่งยืน

 

สวัสดิการสำหรับผู้ร่วมงาน

- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- อาหารฟรี 3 มื้อหลังผ่านทดลองงาน (ยกเว้นระดับ ผจก.แผนกขึ้นไป)
- หอพักในบริเวณบริษัทฯฟรี
- รถรับ-ส่งฟรี สาย สมุทรสงคราม (แม่กลอง)
- ประกันทุพพลภาพและเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน
- ฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องสมุด

 

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัครงาน

1. E-mail : recruitment@inteqc.com

2. Line Add : @699yperg

3. ทางเว็บ Job2news

ติดต่อสอบถาม

คุณธีรพัฒน์ / คุณสรินนา เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหา

เบอร์ติดต่อ 099-1069111 หรือ 034-886148 ต่อ 1062-1063

www.inteqcgroup.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงนาโคก เขตเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล์ : recruitment.inteqc@gmail.com โทร : 034-886148 ต่อ 1062-1063 แฟ็กซ์ : 034-851-132 เว็บไซต์ : www.inteqcgroup.com
บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11708944
Engine by shopup.com