ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ IT Application Management / IT Business Process Management (Dev) (ประจำสำนักงานใหญ่สมุทรสาคร)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เจ้าหน้าที่ IT Application Management / IT Business Process Management (Dev) (ประจำสำนักงานใหญ่สมุทรสาคร)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  17,000 ขึ้นไป

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ IT Application Management
-วิเคราะกห์และรวบรวมความต้องการของโครงการ
- ออบแบบโมเดลโปรแกรม และวางกรอบการพัฒนาโปรแกรม
- เตรียมข้อมูลและวิธีการ เกณฑ์ทดสอบ
- สร้างกรอบโปรแกรม (Framework) ตามมาตรฐานโปรแกรม
- เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาที่กำหนดเป็นมาตรฐาน
- จัดหาOutsource (ถ้ามี) และควบคุม ทดสอบโปรแกรมในการส่งมอบ
- จัดทำการทดสอบระบบในส่วนของการทำ Unit Test,
Integration Test ,SIT, UAT เป็นต้น
- ศึกษาความต้อการข้อมูลนำมาสู่การออกแบบระบบ Database
- เขียนรายละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data relationship)
- สร้างระบบฐานข้อมูล (Database) โดยอ้างอิงมาตรฐาน
- ทดสอบการนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
- กำหนดแผนงานพัฒนาโปรแกรม และควบคุมให้อยู่ในการส่งมอบ
- เตรียมแผนทดสอบ และข้อมูลแต่ละ Batch เพื่อใช้การทดสอบ
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และอบรมการใช้งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- Support User ในการใช้งานระบบหลังจาก Deploy เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ IT Business Process Management
-วิเคราะกห์และรวบรวมความต้องการของโครงการ
- ออบแบบโมเดลโปรแกรม และวางกรอบการพัฒนาโปรแกรม
- เตรียมข้อมูลและวิธีการ เกณฑ์ทดสอบ
- สร้างกรอบโปรแกรม (Framework) ตามมาตรฐานโปรแกรม
- เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาที่กำหนดเป็นมาตรฐาน
- จัดหาOutsource (ถ้ามี) และควบคุม ทดสอบโปรแกรมในการส่งมอบ
- จัดทำการทดสอบระบบในส่วนของการทำ Unit Test,
Integration Test ,SIT, UAT เป็นต้น
- ศึกษาความต้อการข้อมูลนำมาสู่การออกแบบระบบ Database
- เขียนรายละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data relationship)
- สร้างระบบฐานข้อมูล (Database) โดยอ้างอิงมาตรฐาน
- ทดสอบการนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
- กำหนดแผนงานพัฒนาโปรแกรม และควบคุมให้อยู่ในการส่งมอบ
- เตรียมแผนทดสอบ และข้อมูลแต่ละ Batch เพื่อใช้การทดสอบ
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และอบรมการใช้งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- Support User ในการใช้งานระบบหลังจาก Deploy เรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานเขียนโปรแกรม VB.NET,ASP,NET,PHP อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้ภาษา SQL ได้
 5. กระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถรับแรงกดดันได้ดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

      องค์กรอินเทคค์ ได้เริ่มต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ขยายต่อยอดไปที่การทำปศุสัตว์  การแปรรูปปศุสัตว์ และธุรกิจร้านค้าปลีก องค์กรอินเทคค์มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      ด้วยความรักและใส่ใจเรื่องการผลิตอาหาร เราจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตอาหาร โดยยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพต้องมาก่อน  ( Quality First )  เรามั่นใจว่าอาหารที่ดีเกิดจากการใส่ใจในสมดุลระหว่างรสชาติและคุณประโยชน์ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งรสชาติและมีคุณประโยชน์ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง

      ด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยการควบคุมดูแลใส่ใจและความใส่ใจจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

      เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตอาหารทั่วไป แต่เรายังเป็นองค์กรที่ มุ่งมั่นในการลดของเสีย ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้โลกของเรา ปลอดภัย มั่นคง และ ยั่งยืน

 

สวัสดิการสำหรับผู้ร่วมงาน

- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- อาหารฟรี 3 มื้อหลังผ่านทดลองงาน (ยกเว้นระดับ ผจก.แผนกขึ้นไป)
- หอพักในบริเวณบริษัทฯฟรี
- รถรับ-ส่งฟรี สาย สมุทรสงคราม (แม่กลอง)
- ประกันทุพพลภาพและเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน
- ฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องสมุด

 

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัครงาน

1. E-mail : recruitment@inteqc.com

2. Line Add : @699yperg

3. ทางเว็บ Job2news

ติดต่อสอบถาม

คุณธีรพัฒน์ / คุณสรินนา เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหา

เบอร์ติดต่อ 099-1069111 หรือ 034-886148 ต่อ 1062-1063

www.inteqcgroup.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงนาโคก เขตเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล์ : recruitment.inteqc@gmail.com โทร : 034-886148 ต่อ 1062-1063 แฟ็กซ์ : 034-851-132 เว็บไซต์ : www.inteqcgroup.com
บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 15262648
Engine by shopup.com