ค้นหางานด่วน !

Process Engineer (วิศวกรการผลิต)

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  24,000 - 40,000

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ติดตามผลการเดินกระบวนการผลิต พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาให้กระบวนการผลิตเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปรายงานผลการเดินกระบวนการผลิต รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตามปริมาณการใช้สารเคมีและวางแผนสารเคมีให้สอดคล้องกับการใช้ในกระบวนการผลิต
 • ติดตามและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
 • ศึกษาและทดลองนำสารเคมีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน
 • ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ (CAPEX)
 • เสนอและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง(Renovate)
 • ประเมินผล วิเคราะห์ และติดตามแก้ไขปัญหาให้กระบวนการผลิตสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ(ISO9001) ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO14001) และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขางาน : เคมี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับพิจารณานิสิต/นักศึกษาจบใหม่และผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Double A กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ .. จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน จากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษแบรนด์ 'Double A' อันเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เติบโตต่อเนื่อง และขยายสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจกระดาษ, กลุ่มธุรกิจต้นกระดาษ และต้นพลังงาน, กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน, กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจขนส่ง และงานบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีส่วนช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน JOB2NEWS
- ส่งใบสมัครทาง Email >> talent_team@doublea1991.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เลขที่ 1 หมู่ 2 แขวงท่าตูม เขตศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
อีเมล์ : talent_team@doublea1991.com โทร : 085-835-4475 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : https://www.doubleapaper.com/about-double-a/careers
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 16811934
Engine by shopup.com