ค้นหางานด่วน !

วิศวกรพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกระดาษ

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  24,000 - 40,000

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

• (Management) จัดการงานภาพรวมการผลิตกระดาษทุกโรงให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้และบรรลุนโยบายของบริษัท
• (Controller) ตรวจสอบและติดตามการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนด (WI) การเดินเครื่องจักรและเกณฑ์ควบคุมทางคุณภาพ
• (Analyze) ช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและติดตามผล เพื่อให้ Flow การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนำส่งข้อมูลกรณีศึกษา(Case study) ที่เกิดขึ้นในการทำงานส่งต่อทีมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลต่อ
• (Improve) ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งขั้นตอนวิธีการทำงาน (WI)และเสนอปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สาขา : เคมี / เครื่องกล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ด้าน Process และระบบเครื่องจักรโรงกระดาษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Double A กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ .. จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน จากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษแบรนด์ 'Double A' อันเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เติบโตต่อเนื่อง และขยายสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจกระดาษ, กลุ่มธุรกิจต้นกระดาษ และต้นพลังงาน, กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน, กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจขนส่ง และงานบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีส่วนช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน JOB2NEWS
- ส่งใบสมัครทาง Email >> talent_team@doublea1991.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เลขที่ 1 หมู่ 2 แขวงท่าตูม เขตศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
อีเมล์ : talent_team@doublea1991.com โทร : 085-835-4475 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : https://www.doubleapaper.com/about-double-a/careers
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11723071
Engine by shopup.com