ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ลูกค้าสัมพันธ์ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชุมชนสัมพันธ์

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างของบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา , สุขภาพ และอาชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

2.เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

3.จัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท

4.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย

5.บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ของพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ

6.รับฟังปัญหาและจัดแผนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกหน่วยงาน

7.จัดทำข้อมูลเชิงรุกสื่อสารไปยังชาวบ้านในกลุ่มทีมีปัญหารวมถึงลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

8.ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

5. มีความอดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี

7. รักงานภาคสนาม ทำงานนอกสถานที่ได้

8. ปฏิบัติงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Double A กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ .. จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน จากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษแบรนด์ 'Double A' อันเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เติบโตต่อเนื่อง และขยายสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจกระดาษ, กลุ่มธุรกิจต้นกระดาษ และต้นพลังงาน, กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน, กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจขนส่ง และงานบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีส่วนช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน JOB2NEWS
- ส่งใบสมัครทาง Email >> talent_team@doublea1991.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เลขที่ 1 หมู่ 2 แขวงท่าตูม เขตศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
อีเมล์ : talent_team@doublea1991.com โทร : 085-835-4475 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : https://www.doubleapaper.com/about-double-a/careers
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689769
Engine by shopup.com