ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 1 มีนาคม 2566

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000 (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน)

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 2. ดูแลเอกสาร จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน
 3. รับผิดชอบในงานด้านการตรวจสอบการรับเข้า (IN-COMING INSPECTION)/ การตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ (IN-PROCESS INSPECTION) / การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากภายนอก (Products returned INSPECTION)
 4. ควบคุมดูแลรักษามาตรฐานงานตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ ให้มีคุณภาพ
 5. พัฒนา แนะนำ และตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน พร้อมสร้างและใช้นโยบาย ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
 6. บันทึกรายการผลการปฏิบัติติงานและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 7. ประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22-27 ปี *ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 4. สามารถออกแบบ Checklist การตรวจสอบได้
 5. ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน และเป็นคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
 6. มีความละเอียด รอบคอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท เรียลเมด เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ "We are developed to saving life"

พวกเราอุทิศตนเพื่อช่วยชีวิต ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เราใช้เป็นแรงขับเคลื่อน บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา

บริษัท เรียลเมด ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รวมถึงเวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานพยาบาล (Hospital care) และใช้ในบ้าน (Home care)

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครงาน

 • ส่งเรซูเม่เข้ามาที่อีเมล hr.realmedadler@gmail.com
 • เมื่อทางเราพิจารณาจากเรซูเม่แล้ว จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เรียลเมด จำกัด
29 ซอยบรมราชชนนี 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : hr.realmedadler@gmail.com โทร : 061-763-4141
บริษัท เรียลเมด จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11796140
Engine by shopup.com