ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Teller

ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ลูกค้าสัมพันธ์ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ทำรายการฝาก-ถอน ทำบัตร ATM ให้บริการเปิดบัญชีรับซื้อ-ขายเงินตราสารต่างประเทศ ขายตราสารทางการเงิน ตลอดจนบริการในด้านอื่น ๆ ของธนาคาร
 • บริการธุรกรรมการเปิดและปิดบัญชี
 • บันทึกข้อมูลในการเปิดบัญชี่ลูกค้าผ่านSmart
 • บริการธุรกรรมการรับชำระสินค้า ค่าบริการและสาธารณูปโภค รับชำระเงินกู้
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร
 • รับ-ส่งเงินสดระหว่างสาขา-ธปท. คลังตู้ ATM ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ
 • รวบรวมเช็คเคลียริ่งทั้งหมด เพื่อส่งเรียกเก็บ เข้าเครื่อง ENCODER
 • คัดแยก รวบรวมสลิป เพื่อสรุปลงบัญชีในระบบ GL และกระทบยอด GL ตลอดจนจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงานสาขาจากธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง MS Word, Excel, PowerPoint, Internet

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6020638
Engine by shopup.com