ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ลูกค้าสัมพันธ์ประกาศวันที่ : 10 กันยายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • รับสายเพื่อบริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • เป็นที่ปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
 •  กรอกข้อมูลของลูกค้าและการให้บริการลงระบบบันทึกอย่างถูกต้อง
 • ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและลูกค้า
 • ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถและมีความตั้งใจให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็น Shift ได้ (เวลาทำการ  7.00   -  20.00 ) โดยทางหน่วยงานจะตารางเวลางานให้ ทั้งนี้สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5173924
Engine by shopup.com