ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 21 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี (ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี)
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office: Excel, Power point
 • จัดทำงบประมาณและแผนธุรกิจของ บริษัท สำหรับทุกหน่วยธุรกิจ
 • ทำหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของ บริษัท และปรับปรุงข้อมูล
 • ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดการกองทุนนักลงทุนและนักวิเคราะห์ของผู้ถือหุ้น
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดการเพื่อจัดประชุมนักวิเคราะห์การเยี่ยมชม บริษัท และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IR

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37 (ฝ่ายบุคคลและธุรการ) ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : lhrecruitment@lh.co.th โทร : 02-2308359
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1972722
Engine by shopup.com