ค้นหางานด่วน !

กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 25 กันยายน 2017

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • อัตรา

  ไม่จำกัดจำนวน ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์/ การจัดการ/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกำลังคนเครือเบทาโกร

โทร. 0-2833-8888

E-mail : career@betagro.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริิษัท เบทาโกร จำกัด
อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล์ : navavitp@betagro.com โทร : 0-2833-8888 เว็บไซต์ : www.betagro.com/career
บริิษัท เบทาโกร จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 664912
Engine by shopup.com