ค้นหางานด่วน !

วิศวอุตสาหการ (Industrial Engineer)

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 3 กันยายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • กำหนดแผนการแก้ไข การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และกระบวนการผลิต (Improvement Process) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับแผนกวางแผนการผลิต เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
 • ติดตามการทำงานและจัดเก็บข้อมูลต่างๆทางสถิติของแผนผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต 1-4 ปี
 • มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ โปรแกรมมิ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5819560
Engine by shopup.com