ค้นหางานด่วน !

KU Job Fair & Education 2023

หมวดหมู่: งาน JOB FAIR

 

บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดงาน

KU Job Fair & Education 2023

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครงานกับ www.job2news.com

 

 

  <คลิ๊กเพื่อดูบน YouTube>  

 

ลงทะเบียนสมัครงาน  <คลิก>

 **หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครงานที่เป็นสมาชิก เว็บไซด์ Job2news.com

           สามารถ Log in เข้าระบบ  และสมัครงานได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

 

บริษัทที่เข้าร่วมรับสมัครงาน

                                บูธ โซน A  

   A1 (15 ก.พ.)   Taipei Economic and Cultural Office in Thailand          

   A2 (15-16 ก.พ.)   บริษัท นิวสเต็ป เอ็กซ์เชนจ์ โปรแกรม จำกัด

   A3 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             

   A4 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ที.เอ็น.อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด             

   A5 (15-16 ก.พ.)   บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็ดยูเคชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด               

   A6 (15-16 ก.พ.)   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด         

   A7 (15-16 ก.พ.)   บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด   

   A8 (15 ก.พ.)    บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)             

   A9 (15 ก.พ.)    บริษัท เซอร์ทิส จำกัด           

   A10 (15-16 ก.พ.)   บริษัท สมาร์ท โกลบ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด              

   A11 (15 ก.พ.)  บริษัท ชูบิค จำกัด

          (16 ก.พ.)   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

   A12 (15 ก.พ.)   บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      

           (16 ก.พ.)   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

   A13 (15 ก.พ.)   บริษัท เจียไต๋ จำกัด              

   A14 (15 ก.พ.)   บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด         

           (16 ก.พ.)   บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ย้ายจาก A58

   A16 (15-16 ก.พ.)   บริษัท เอ็มดีพีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด   

   A17 (15 ก.พ.)   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)            

           (16 ก.พ.)   บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

   A18 (15 ก.พ.)   บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)       

           (16 ก.พ.)   บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด

   A19 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

   A20 (15-16 ก.พ.)  Intertek Testing Services (Thailand) Ltd.         

   A21 (15-16 ก.พ.)   บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)

   A22 (15-16 ก.พ.)   บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด

   A23 (15 ก.พ.)   บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

          (16 ก.พ.)   บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด

   A24 (15-16 ก.พ.)   บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   A25 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

   A26 (15-16 ก.พ.)   บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด

   A27 (15 ก.พ.)   บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด         

   A28 (15-16 ก.พ.)   บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

   A29  (15 ก.พ.)   Ricoh Manufacturing (Thailand).,Ltd

   A30 (15-16 ก.พ.)   บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จํากัด   

   A31 (15 ก.พ.)   Sumitomo Mitsui Auto Leasing & Service (Thailand) Co., Ltd.

   A32 (15 ก.พ.)   RS Group

   A33 (15 ก.พ.)   บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

   A34 (15-16 ก.พ.)   บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จำกัด        

   A35 (15 ก.พ.)   บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

          (16 ก.พ.)   บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน)

   A36 (15 ก.พ.)   บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)            

   A37 (15 ก.พ.)   บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   A38 (15-16 ก.พ.)   มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

   A39 (15 ก.พ.)   บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด            

   A40 (15-16 ก.พ.)   บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด

A41-A42   (15-16 ก.พ.)   Indorama Ventures Global Services Limited

   A43 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ไออีซี อะบรอด(ประเทศไทย) จำกัด               

   A44 (15-16 ก.พ.)  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

   A45 (15-16 ก.พ.)   Northeastern University 

   A46 (15 ก.พ.)  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน)

   A47 (15 ก.พ.)   PA&CA RECRUITMENT CO.,LTD.  

   A48 (15 ก.พ.)   Krungthai-AXA Life Insurance PCL.

   A49 (15 ก.พ.)   Bouygues -Thai ( บวิค - ไทย )   

   A50 (15-16 ก.พ.)   LH BANK

   A51 (15 ก.พ.)   AIS

   A58 (15 ก.พ.)   บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด 

           (16 ก.พ.)   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เอ็กซ์เช้นจ์ กรุ๊ป จำกัด

   A59 (15-16 ก.พ.)   PIPP Education

   A60 (15 ก.พ.)   Rhenus Logistics Air & Ocean

           (16 ก.พ.)   บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด 

   A60 (15 ก.พ.)   สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

   A63 (15 ก.พ.)   บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด 

   A63-A64 (16 ก.พ.)   บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด              

   A78 (15 ก.พ.)   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

   A79 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

   A80 (15-16 ก.พ.)   ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์

   A81 (15-16 ก.พ.)  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   A82 (15-16 ก.พ.)  กลุ่มบรษัท อินเตอร์คร็อพ จำกัด

   A83 (15 ก.พ.)  บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   A84 (15-16 ก.พ.)  บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   A85 (15-16 ก.พ.)  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด ( มหาชน)

   A87 (15-16 ก.พ.)   บริษัท โกลบอล เฮลตี้ แคร์ จำกัด

   A94 (15-16 ก.พ.)   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG

   A96 (15-16 ก.พ.)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)

   A97 (15-16 ก.พ.)   บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

   A98 (15-16 ก.พ.)   บริษัท แอนนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

   A99-A100 (15-16 ก.พ.)   Education Guidance Clinic

 

                                       โซน B   

   B1(15-16 ก.พ.)   บริษัท นิช สตัดดี้ย์ ออสเตรเลีย กำจัด

   B2(15-16 ก.พ.)   บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

   B3(15-16 ก.พ.)   บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

   B4(15-16 ก.พ.)   ธนาคารแห่งประเทศไทย

   B5(15-16 ก.พ.)   บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

   B6(15-16 ก.พ.)   บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด

   B7(15-16 ก.พ.)   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

   B8(15-16 ก.พ.)   Flywithcream Group Co., Ltd.

   B9(15-16 ก.พ.)   บริษัท ซีอีแอล เทรดดิ้ง จำกัด

   B10(15-16 ก.พ.)   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

   B11(15-16 ก.พ.)   บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด

   B12(15-16 ก.พ.)   บริษัท ซีอี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   B13(15-16 ก.พ.)   บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำกัด   

   B16(15-16 ก.พ.)   บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด  

   B18(15-16 ก.พ.)   บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 

   B20(15-16 ก.พ.)   REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC CO., LTD

 

                                        โซน C   

   C1(15-16 ก.พ.)   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด

   C2(15-16 ก.พ.)   บริษัท ซีพีแรม จำกัด

   C3(15-16 ก.พ.)   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

   C4(15-16 ก.พ.)   ESP Asian Center Co.,Ltd.

   C5(15-16 ก.พ.)   บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

   C6(15-16 ก.พ.)   บริษัท ไพน์-แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   C7(15 ก.พ.)   ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

   C8(15 ก.พ.)   บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด

        (16 ก.พ.)   บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

   C23(15 ก.พ.)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)  

   C24(15 ก.พ.)   บริษัท เอพีไอ แอดวานซ์ อินทิเกรต 2019 จำกัด

   C25(15 ก.พ.)  Hino Motors Sales (Thailand)

   C26(15 ก.พ.)   บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

   C27(15-16 ก.พ.)   บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   C28(15-16 ก.พ.)   บริษัท ฝาจีบ จำกัด(มหาชน)

   C29(15 ก.พ.)   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

   C30(15-16 ก.พ.)   บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

   C31(15 ก.พ.)   บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

          (16 ก.พ.)   บริษัท แอดวานซ์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

   C32(15 ก.พ.)  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

   C33(15 ก.พ.)  N.C.C.Management and Development Co.,ltd

 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 5773 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 16775930
Engine by shopup.com