ค้นหางานด่วน !

วิศวกร-โยธา

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

Engineer - Civil

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-งานศึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และงานด้านโยธา โครงสร้างอาคาร ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ
- งานออกแบบด้านโยธาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสูบจ่ายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- สนันสนุนการออกแบบและควบคุมโครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ
- ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการให้มีราคาที่เหมาะสม
- จัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ
- งานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานออกแบบโครงสร้างและประมาณราคาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้อย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบโครงสร้างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโครงการฯ ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

       บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

        ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

        อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

        นอกจากนั้นยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

สมัครงานผ่านทาง www.eastwater.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : recruitment@eastwater.com โทร : 02-272-1600, 084-355-6776(สุกัญญา) แฟ็กซ์ : 02-272-1601 เว็บไซต์ : www.eastwater.com, www.uu.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสวนจตุจักร

แผนที่บริษัท

กลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8526326
Engine by shopup.com