ค้นหางานด่วน !

นายช่างเทคนิค (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)

ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุงประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  10,000

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานซ่อมซำรุง)

- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในระบบผลิต และจ่ายน้ำประปา
- บันทึกประวัติ และรายงานผลการซ่อมบำรุง ทุกประเภท ผ่านโปรแกรมบำรุงรักษา ( CIMCO )
- ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
- จัดทำรายงาน และบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ ตามแผนงาน
- ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง ในการซ่อม / ปรับปรุง / บำรุงรักษาตามแผนงาน พร้อมรายงานสถานะ ความคืบหน้า
 
นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานผลิต)

- รับผิดชอบและควบคุมการผลิตน้ำประปาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามสัญญา

- ตรวจสอบ และตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประจำวัน 

- กรณีตรวจพบอุปกรณ์ชำรุดในระหว่างการปฏิบัติงานหรือในการบำรุงรักษาบันทึกรายละเอียดการชำรุดลงในใบแจ้งงานซ่อมงานระบบผลิต และแจ้งช่างเทคนิค (กลุ่มงานซ่อมบำรุง)

 

นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานบริการ)

- งานสำรวจท่อรั่ว : ตรวจสอบและค้นหาจุดรั่วของเส้นท่อจ่ายน้ำ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาต่อไป

- งานซ่อมท่อ : ดำเนินการซ่อมท่อประปา หรือควบคุมงานซ่อมท่อประปาของบริษัทผู้รับงานซ่อมท่อ แก้ปัญหางานรับแจ้งท่อแตกรั่ว/น้ำไม่ไหล ที่ได้รับแจ้งจากผู้เกี่ยวข้องให้เสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว

- งานซ่อมบำรุง :ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อจ่ายน้ำ และอุปกรณ์ควบคุมตามคู่มือการใช้งานแต่ละประเภท  ตามแผนที่กำหนด เปิดระบายตะกอนในน้ำประปา ณ จุดที่กำหนด จนได้ค่าความขุ่นที่กำหนดตามคู่มือปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำพร้อมทั้งบันทึกผลการระบายตะกอน

- งานมาตร : ดำเนินการล้าง/ เปลี่ยน/ ตัด/ ตรวจสอบ และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ

- งานสำรวจประมาณการ : ดำเนินการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ติดตั้งวางท่อขยายเขต และติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำประปา และการบำรุงรักษา

- มีความรู้งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ใน ระบบผลิตน้ำประปา 

- มีทักษะการประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร

- สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- ปฏิบัติงานตามกิจการประปาแต่ละพื้นที่

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

       บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

        ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

        อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

        นอกจากนั้นยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

สมัครงานผ่านทาง www.eastwater.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : recruitment@eastwater.com โทร : 02-272-1600, 084-355-6776(สุกัญญา) แฟ็กซ์ : 02-272-1601 เว็บไซต์ : www.eastwater.com, www.uu.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสวนจตุจักร

แผนที่บริษัท

กลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 16812221
Engine by shopup.com