ค้นหางานด่วน !

นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม,เคมี)

ประเภทงาน : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อมประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000

 • ตำแหน่ง

  4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- รับผิดชอบงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขของสัญญาอยู่เสมอ

- ควบคุมการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมีขณะตรวจรับ และตลอดกระบวนการผลิตและสูบจ่าย

- รับผิดชอบดูแลเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

- ประสานงานกับหัวหน้างานผลิตในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการใช้พลังงานและสารเคมีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

- สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

1. กิจการประปาบางปะกง 1 อัตรา

2. กิจการประปาฉะเชิงเทรา 1 อัตรา

3. กิจการประปาราชบุรี 1 อัตรา

4. กิจการประปาหัวรอ 1 อัตรา

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

       บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

        ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

        อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

        นอกจากนั้นยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

สมัครงานผ่านทาง www.eastwater.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : recruitment@eastwater.com โทร : 02-272-1600, 084-355-6776(สุกัญญา) แฟ็กซ์ : 02-272-1601 เว็บไซต์ : www.eastwater.com, www.uu.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสวนจตุจักร

แผนที่บริษัท

กลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11722834
Engine by shopup.com