ค้นหางานด่วน !

บริษัทชั้นนำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งงานประกาศล่าสุด

รับสมัครด่วน!Business Analyst and Quality Control

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

Business Analyst and Quality Control

รับสมัครด่วน!Support Engineer (BMS ESS) สื่อสารภาษาอังกฤษได้

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 2 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

Support Engineer (BMS ESS) สื่อสารภาษาอังกฤษได้

รับสมัครด่วน!Technician (Electrical Vehicle, ESS)

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 5 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

Technician (Electrical Vehicle, ESS)

รับสมัครด่วน!Admin & Coordinator (ภาษาจีน)

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

Admin & Coordinator (ภาษาจีน)

รับสมัครด่วน!Content & Public Relation

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

Content & Public Relation

รับสมัครด่วน!เจ้าหน้าที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 1 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

งานแยกตามประเภทต่างๆ

งานตามสาขาวิชาชีพ

อื่น ๆ
- เจ้าหน้าที่ผลิต / วางแผนการผลิต
- สัตวบาล / นักวิชาการส่งเสริม
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- วิศวกรรม / เพิ่มผลผลิต
- พนักงานขายเขตต่างจังหวัด ด่วน!!!
- พนักงานขับรถ / พนักงานส่งของ / พนักงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานจัดเรียงสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ประจำโกดัง)
- Marketting
- Sales Representative / Sales Executive
- Customer Service Air Export/ Customer Service Sea Export
- Business Development Officer ( Backup Office )
- Finance officer
- Auditor Supervisor
- เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- HRIS Officer
- Graphic Design
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)

งานตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
- เจ้าหน้าที่ผลิต / วางแผนการผลิต
- สัตวบาล / นักวิชาการส่งเสริม
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- วิศวกรรม / เพิ่มผลผลิต
- พนักงานขาย (เซลล์)
- ผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำ Office)
- พนักงานบัญชี
- พนักงานออกแบบ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- Marketting
- Sales Representative / Sales Executive
- Customer Service Air Export/ Customer Service Sea Export
- Business Development Officer ( Backup Office )
- Finance officer
- Auditor Supervisor
- เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- เจ้าหน้าที่บัญชี 1
- Internal Audit Officer - Manager
- HRIS Officer
- Graphic Design
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
- Admin Officer
- Trainee
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ การตลาดสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ วิเคราะห์เครดิต
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติการ (สินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อเช่าซื้อ)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

งานใกล้รถไฟฟ้า BTS

งานแยกตามบริษัทฯ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ การตลาดสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ วิเคราะห์เครดิต
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติการ (สินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อเช่าซื้อ)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำกัด
- พนักงานขายเขตต่างจังหวัด ด่วน!!!
- พนักงานขับรถ / พนักงานส่งของ / พนักงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานจัดเรียงสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ประจำโกดัง)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
- เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- เจ้าหน้าที่บัญชี 1
- Internal Audit Officer - Manager
- HRIS Officer
- Graphic Design
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
- Admin Officer
- Trainee

บริิษัท เบทาโกร จำกัด
- เจ้าหน้าที่ผลิต / วางแผนการผลิต
- สัตวบาล / นักวิชาการส่งเสริม
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- วิศวกรรม / เพิ่มผลผลิต

WICE Logistics Public Company Limited
- Marketting
- Sales Representative / Sales Executive
- Customer Service Air Export/ Customer Service Sea Export
- Business Development Officer ( Backup Office )
- Finance officer
- Auditor Supervisor

บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำกัด
- พนักงานขายประจำต่างจังหวัด

บริษัท เมธาวี เซาท์เทิร์น จำกัด
- พนักงานขาย (เซลล์)
- ผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำ Office)
- พนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ)
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบัญชี
- พนักงานออกแบบ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
- พนักงานขายประจำต่างจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ผลิต / วางแผนการผลิต
- สัตวบาล / นักวิชาการส่งเสริม
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- วิศวกรรม / เพิ่มผลผลิต
- พนักงานขาย (เซลล์)
- ผู้ช่วยฝ่ายขาย (ประจำ Office)
- พนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ)
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบัญชี
- พนักงานออกแบบ
- พนักงานขายเขตต่างจังหวัด ด่วน!!!
- พนักงานขับรถ / พนักงานส่งของ / พนักงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ธุรการ
- เลขานุการผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- พนักงานจัดเรียงสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ประจำโกดัง)
- Marketting
- Sales Representative / Sales Executive
- Customer Service Air Export/ Customer Service Sea Export
- Business Development Officer ( Backup Office )
- Finance officer
- Auditor Supervisor
- เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- เจ้าหน้าที่บัญชี 1
- Internal Audit Officer - Manager
- HRIS Officer
- Graphic Design
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
- Admin Officer
- Trainee
- Business Intelligence
- Deta Warehouse Specialist
- Network Engineer
- It Operator
- Programmer Analyst
- System Analyst
- System Engineer
- Quality Assurance
- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจสาขา
- เจ้าหน้าที่ / การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ การตลาดสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ วิเคราะห์เครดิต
- ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์(เช่าซื้อ/สินเชื่อส่วนบุคคล/เงินฝากและประกัน)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติการ (สินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อเช่าซื้อ)
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

หมวดหมู่งาน

สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ค้นหาประวัติ

ค้นหาคนที่ใช่ สำหรับตำแหน่ง
งานในบริษัทคุณ

ลงรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง ฝากเราลงประกาศหาคนใหม่

อัตราโฆษณา

ต้องการคนร่วมทีมด่วน
ดูค่าลงโฆษณาที่นี่

ประกาศงานราชการ

สายด่วนติดต่อเรา

081-927-6004 (กวี)

ติดต่อแอดมิน/ขอใบเสนอราคา

dk2plus@outlook.co.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 21422495
Engine by shopup.com